Trafolarda Yağ Testleri Nasıl Yapılır | Sanayi Makineleri
örgü model
Buradasiniz: Ana sayfa - Genel - Trafolarda Yağ Testleri Nasıl Yapılır

Trafolarda Yağ Testleri Nasıl Yapılır

Trafo yağların yukarıda bahsi geçen bozucu etkiler dolayısıyla sürekli gözlem altında tutulması elzemdir. Yağ kalitesinin sadece dielektrik kabiliyetini değil trafonun genel anlamda servis kalitesi düşük bir çalışmaya gitmesi anlamına gelir. Trafo yağ izlemesi için genel anlamda iki grup test yapılır; İlk grup testlerde elektriksel, kimyasal ve fiziksel testler yapılırken, ikinci grup testlerde yağ içindeki çözünmüş gazın niteliksel ve niceliksel analizi yapılır.

 1. A) Kimyasal Yağ Testleri
  • Su miktarı: Yağın içindeki su miktarı yağın dielektriksel dayanımını azaltır ve kâğıt izolasyonun bozulmasını hızlandırır
  • Nötralizasyon sayısı(NS): Trafo yağının asitlik durumunu tayin eder. 1 gram yağ içindeki mg olarak KOH miktarını temsil eder. Asitlik arttıkça tank içindeki metal, selüloz ve sargı kâğıt izolasyonları bozulur.
  • Aşındırıcı Sülfür: Yağ içindeki aşındırıcı sülfür miktarını tespit eder. Elektriksel deşarj ve kıvılcımlara neden olur. Özellikle sargılarda ve katı izolasyon malzemelerinin üzerinde sülfür birikir.
  • Tortu oluşumu: Sargılar ve kâğıt izolasyonlarda yağların bozulması ile meydana gelen tortulardır. İzolasyonu ciddi anlamda tehdit ederler. Soğutmaya da engel olurlar. Tortu oluşumunun derecesi azalan izolasyon derecesini belirler.
 1. B) Fiziksel Yağ Testleri

1) Viskozite: Viskozite sıvının akışkanlığı önündeki dirençtir. Isı yayılımını etkiler. Yağın viskozitesi sıcaklığı ile ters orantılı olarak değişir.

 • Yüzeysel gerilme: Su ve yağ yüzeyinde iki sıvının bozularak karıştığı metre başına milinewton gerilme kuvveti değeridir. Yüzeysel gerilme değeri yağın saflık derecesinin göstergesidir. Yağın boya, vernik ve sabun içeriğinin artmasıyla yüzeysel gerilme azalır. ASTM D 3487 standardına göre, 40mN/m yüzeysel gerilme değeridir.
 • Akma Noktası: Yağ akışının olabileceği en düşük sıcaklık değeridir. ASTM D 3487 standardına göre , -40°C “pour” noktası değeridir.
 • Parlama Noktası: Sıcak yağın havada kıvılcım oluşturabileceği minimum sıcaklık noktasıdır. Parlama noktası trafoda yangın oluşma riskinin endeksidir. ASTM D 3487 standardına göre bu değerin 145 C olması gerekiyor.
 • Göreceli Yoğunluk: Yağın içinde barındırdığı su ile birlikte yoğunluğu yağ kalitesini izah eder.
 • Renk ve Görsel Tespit: Açık renkli trafo yağı kalite oranını gösterir. Koyu renk trafo yağ kalitesini azaldığının göstergesidir.

Elektriksel Yağ Testleri

 • Kırılma Gerilimi: Dielektrik dayanım olarak da bilinir. Yağın yüksek gerilime dayanımının endeksidir. Örneğin 288 kV altında çalışan bir trafonun minimum kırılma gerilimi 20 kV iken bu değerin üzerindeki trafo için yağın kırılma gerilimi 25 kV üstünde olmalıdır.
 • Dielektrik Yayılma Faktörü: güç katsayısı olarak da bilinir. Trafo yağının saflığını gösteren önemli bir endekstir. Yüksek gerilimin oluşturduğu enerji ısıya dönüşerek trafo yağı üzerinden yayılım yapar. Sağlıklı yağlarda bu değer 0.005 in altında olmalıdır. 0.005-0.001 arasındaki yağların filtre edilmesi gerekir. 25 EC standardına göre güç faktörü 0.01 üzerinde olan bir trafo yağının değişmesi gerekir.
 • Özel Direnç: Yağın elektriksel geçirgenliğinin göstergesidir. 1 santimetreküp yağın Ohm cinsinden direnci ölçülür. Doğru akım Meger cihazı ile bu değer tespit edilebilir. Yağ içerisinde iletken partiküller direnç değerini düşürür.

Elektrik güç trafolarının rutin kontrolleri yapılarak ileride oluşabilecek arıza ve hasarların erken teşhisi için ve oluşmuş arızaların sebebini belirlemede gaz analizleri de çok önemli bulgular verir. Çözünmüş gaz analizi (DGA olarak anılır), azot, oksijen, karbon monoksit, karbon dioksit, hidrojen, metan, etan, etilen ve asetilen gibi yağ içinde belli gazların konsantrasyonlarını belirlemek için kullanılır. Bu gazların konsantrasyonu ve nispi oranları, yağın bir fiziksel ya da kimyasal özelliğindeki değişikliği ile ilişkili olabilir ve transformatör ile belirli işletme sorunlarını teşhis etmek için kullanılabilir. Trafoyu servis dışına çıkarmadan yağ örneğinin alınabilmesi,

DGA yöntemini üstün kılar. DGA yöntemi sayesinde arıza ve olayların gelişim süreci kontrollü şekilde izlenebilir.

1.747 views

Etiketler:

Comments are closed.